JOIN THE
SAKE UMAMI
Hue-Saturation-20.png

WIDE SELECTION

Our Products


Denen Mugi Shochu 25% 900ml

Denen Mugi Shochu 25% 900ml

$47.00

Denen Silver Mugi 25% 720ml

Denen Silver Mugi 25% 720ml

$44.00

Promotion Donan 60% 600ml

Donan 60% 600ml

$78.00 $108.00

Promotion Fukano Shuzo Kome Shochu Koshinotsuyu 25% 720ml

Fukano Shuzo Kome Shochu Koshinotsuyu 25% ...

$32.00 $58.00

Promotion Fukiue Bikiri Mugi Shochu 25% 720ml

Fukiue Bikiri Mugi Shochu 25% 720ml

$28.00 $45.00

Promotion Fukiue Kosatsma Make Shikomi Imo 25% 720ml

Fukiue Kosatsma Make Shikomi Imo 25% 720ml

$32.00 $50.00