BAEREN
clearance

Our Products

Price

Hakuryu  Sasayanozaemon Tokusen Daiginjo 16% 720ml

Hakuryu Sasayanozaemon Tokusen Daiginjo 16% 720ml


$144.00

Kamotsuru Junmai 14% 300ml

Kamotsuru Junmai 14% 300ml


$16.00

Promotion Nanbushuzo Kijyoshu Komeshuzuku Kijyo-Nenpu 7 Years 300ml

Nanbushuzo Kijyoshu Komeshuzuku Kijyo-Nenpu 7 Years 300ml


$27.00 $49.00

Annual Clearance Sale
45% OFF
Bottling Date: 1/10/2018
Kaetsu Kirin Shogunsugi Daiginjo 15% 720ml

Kaetsu Kirin Shogunsugi Daiginjo 15% 720ml


$62.00

Koshinoiso Ichigoichie 38  JDG 16.5% 720ml

Koshinoiso Ichigoichie 38 JDG 16.5% 720ml


$88.40

Promotion Nanbushuzo Kijyoshu Komeshuzuku Kijyo-Nenpu 3 Years 300ml

Nanbushuzo Kijyoshu Komeshuzuku Kijyo-Nenpu 3 Years 300ml


$21.00 $38.00

Annual Clearance Sale
45% OFF
Bottling Date: 30/10/18
Kaetsu Kirin Koshihikari JDG 15% 720ml

Kaetsu Kirin Koshihikari JDG 15% 720ml


$67.00

Kagura Kurouma Mugi Shochu 25% 720ml

Kagura Kurouma Mugi Shochu 25% 720ml


$42.00

Masumi Sanka Junmai Daiginjo 720ml

Masumi Sanka Junmai Daiginjo 720ml


$87.40

Promotion Murao Imo Shochu 25% 1800ml

Murao Imo Shochu 25% 1800ml


$438.00 $508.00

14% OFF
Masumi Karakuchi Gold Futsushu 15% 720ml

Masumi Karakuchi Gold Futsushu 15% 720ml


$35.40

Sold Out Kokuryu Daiginjo 15% 720ml

Kokuryu Daiginjo 15% 720ml


$115.00